Μήνας: Απρίλιος 2012

Προσφορά ιατρικού εξοπλισμού στον κοινωνικό χώρο για την υγεία.

Την Τετάρτη 11 Απριλίου χάρη στη συλλογική δράση της ομάδας κοινωνικής αλληλεγγύης του συλλόγου εργαζομένων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, προσφέρθηκε στον «κοινωνικό χώρο για την υγεία» ιατρικός εξοπλισμός και πιο συγκεκριμένα ένας φορητός καρδιογράφος 6 καναλιών, ένα οξύμετρο Νοnin GO2 9570…