Για να έρθετε σε επαφή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον «Κοινωνικό Χώρο για την Υγεία» στο email pikpapetralona@espiv.net ή από κοντά την ημέρα της συνέλευσης, Τετάρτη στις 8μμ